Mikael Liikanen

Tack till

Staden Jakobstad
Svenska Kulturfonden
Suomen Kulttuurirahasto
KulturÖsterbotten
Konstsamfundet r.f.
Jakobstads Orkesterfond
Oy Strengberg Ab’s Stiftelse för Kulturella Ändamål
Musiikin Edistämissäätiö
Svenska Folkskolans vänner r.f.
Oskar Öflunds Stiftelse
UPM
Schauman Hall
Privatpersoner som bidragit till festivalen

RUSK Business Group
Tom Nordström
Martin Granholm
Linda Kass
Anders Högberg
Jarl Sundqvist
Håkan Omars
Peter Roos 

Ulrica Grankvist-Nybacka

Jazzoo r.f.
Suoni ry
Pro Allegro r.f.