Egon Veevo

Samarbetspartner

Schaumansalen

Den moderna och högklassiga Schaumansalen lämpar sig för alla former av musik och kongresser och erbjuder många olika möjligheter för arrangemang som konserter, konferenser, evenemang och utställningar.

Salen har variabel akustik som gör att alla former av musik kan framföras, även musikal och opera. I salen finns ett orkesterdike med rörlig scen vilket är unikt för salar i Österbotten. Konsertsalen rymmer 361-405 personer beroende på vilken nivå orkesterdikets scen ligger.

Från Schaumansalen finns det direkt förbindelse till den toppmoderna musikstudion, vilket ger goda möjligheter för studioinspelningar och ger förutsättningar för högklassiga konsertupptagningar.

Mer info här.

Wava-institutet

Vid Wava-institutet kan du, ung eller gammal, musicera och studera målinriktat musik, bildkonst, dans och teater enligt en läroplan. Dessutom erbjuds ordkonst i projektform.

Mer info här.

Yrkeshögskolan Novia

Enheten i Jakobstad med utbildningsverksamhet inom kulturområdet; bildkonst, grafisk design, inredningsarkitektur, fotografering, scenkonst och musik samt forskning och utveckling inom kultur och entreprenörskap. Cirka 300 av Novias totalt 4000 studerande finns i Jakobstad och personalstyrkan i campuset uppgår till cirka 30 personer av totala antalet 400 anställda.

Mer info här.

Yrkesakademin i Österbotten

I Jakobstad erbjuder YA! två olika grundexamen inom kultur och möjligheten att utbilda dig till endera musiker eller bildartesan.

Mer info här.