Ulla Nikula

Kokkola Quartet

Medlemmarna i KOKKOLA-KVARTETTEN (Reetta Kataja, Reijo Tunkkari, Hanna Pakkala, Lauri Pulakka) är musiker i Mellersta Österbottens Kammarorkester. Medlermmarna delar ett gemensamt synsätt på och kärlek till kammarmusik, samt gedigen erfarenhet inom området. Kokkola-kvartetten har konserterat i Karleby med omnejd. Hösten 2017 spelade de i Musikhusets Organo-sal i Helsingfors. Ensemblens första skiva (för skivbolaget Alba) gavs ut våren 2018 och innehåller Pehr Henrik Nordgrens tredje stråkkvartett, verket Equivocations tillsammans med kantelespelaren Eija Kankaanranta samt stråkkvintett tillsammans med cellisten Janne Virkkala. På skivan "The Anders Chydenius Collection” (Alba, 2020) framför Kokkola-kvartetten kammarmusik från den klassicistiska eran. 

Violinisten Reetta Kataja studerade vid Sibelius-Akademin samt vid musikhögskolan i Detmold. Viktiga lärare och mentorer har varit bl.a. Anatoli Melnikov, Janne Malmivaara, Tero Latvala samt Elina Vähälä. Reetta fungerade som första konsertmästare i Lapplands kammarorkester åren 2013-2020. Idag är Reetta alternerande konsertmästare i Mellersta Österbottens Kammarorkester.

Reijo Tunkkari har spelat i Mellersta Österbottens Kammarorkester sedan år 1976 och fungerat som första konsertmästare fr.o.m. år 1994. Han har studerat vid Edsbergs musikskola i Stockholm för Jennifer Nuttall-Wolf och Endre Wolf samt privat, under ledning av bl.a. Igor Bezrodnyi och Eli Goren. Han har ingått i Kokkola-kvartettens tidigare sammansättningar sedan år 1989.

Altviolinisten Hanna Pakkala har studerat altviolinspel vid Sibelius-Akademin samt i Berlin och Weimar under ledning av Helge Valtonen, Anna-Kreetta Gribajcevic, Pauline Sachsen och Erich Krüger. År 2012 belönades hon med andra pris i Tammerfors nationella altviolintävling. Pakkala fungerar som Mellersta Österbottens Kammarorkesters soloaltist och även som lärare i altviolin vid Sibelius-Akademin.

Lauri Pulakka har vuxit som musiker i takt med Mellersta Österbottens Kammarorkester, där han har spelat sedan orkesterns första verksamhetsår. Han fungerar som orkesterns första solocellist samt som orkesterns programkoordinator. Pulakka har mångsidig erfarenhet som musiker vilken kompletteras av gedigna studier vid Sibelius-Akademin, som lett till en doktorsavhandling.