Ulla Nikula

Julius Pyrhönen

Kontrabas

Julius Pyrhönen började lyssna till kontrabasmusik redan tidigt i barndomen, hans far spelade nämligen kontrabas. Snart ville han även själv börja ta lektioner. Pyrhönen studerade kontrabasspel vid Sibelius-Akademin och hans viktigaste ensemble var Novjaro-kvintetten, som var specialiserad på Astor Piazzollas musik.

Efter studierna började Pyrhönen arbeta i Mellersta Österbottens Kammarorkester. Vid sidan av arbetet har Pyrhönen studerat barockmusik vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad och lärde sig samtidigt traktera G-violone, barockkontrabas och Wien-violone, vilka han uppträder med bl.a. i Barocco Boreale. Av projekten de senaste åren bör nämnas Årstiderne-gruppen, en kvintett bestående av musiker från de nordiska länderna, som framför ny musik med anknytning till årstiderna runtom i Norden.