En mångsidig och interaktiv kulturturné i din kommun/Monipuolinen ja interaktiivinen kulttuurikiertue kunnassasi

PROVA PÅ! / KOKEILE!
Stafetteckning/Piirustusviesti (Yrkesakademin i Österbotten)
Workshop i konst/Taiteen työpaja (Wava-institutet/-opisto)
Konstpyssel-station/Taide-askarteluasema (Yrkeshögskolan Novia)
Post-it brainstorming (SKAPA Jakobstadsregionen/SKAPA Pietarsaaren Seutu)
Instrumentprovning/Soitinten kokeilemista (Wava-institutet/-opisto)

FRAMTRÄDANDEN / ESITYKSET
Musikframträdanden/Musiikkiesitykset (Wava-institutet/-opisto, Yrkesakademin i Österbotten)
Sandlundenklubben kör/kuoro

DISKUSSIONSTILLFÄLLEN/KESKUSTELUTILAISUUDET
18.30 Kulturpolitik med lokalpolitiker / Kulttuuripolitiikkaa paikallispoliitikkojen kanssa (SKAPA Jakobstadsregionen/SKAPA Pietarsaaren Seutu)

Fritt inträde/Vapaa pääsy

Arr./Järj. Larsmo kommun/Luodon kunta, Jakobstads/Pietarsaaren Sinfonietta

Med reservation för ändringar/Muutokset mahdollisia