Musik från Sveriges huvudstad
Baroque Ostrobothnia och barocksångare från Yrkeshögskolan Novia framför instrumentalverk och vokalmusik ur Dübensamlingen. Samlingen är en av de viktigaste källorna till europeisk musik från 1600-talet, och dess mångfald återspeglar den internationella karaktären i Stockholms musikliv under den svenska stormaktstiden.