John Adams (1947 – ): Short Ride in a Fast Machine (1986/2018) (arr./sov. Preben Antonsen), för piano, fyra händer / pianolle, neljälle kädelle / for piano, four hands

Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano

 

Rebecca Clarke (1886 – 1979): Passacaglia on an Old English Tune (1940-41), för altviolin och piano / alttoviululle ja pianolle / for viola and piano

Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola & Emil Holmström, piano

 

Missy Mazzoli (1980 – ): Still Life with Avalanche (2008), för flöjt, klarinett, violin, cello, piano och slagverk / huilulle, klarinetille, viululle, sellolle, pianolle ja lyömäsoittimille / for flute, clarinet, violin, cello, piano and percussion

Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Eneko Iriarte Velasco, klarinett/klarinetti/clarinet, Minna Pensola, violin/viulu, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello, Paavali Jumppanen, piano, Antti Suoranta, slagverk/lyömäsoittimet/percussion

 

Juhani Nuorvala (1961 – ): The Five Chords That Shook My World (2020) / Uruppförande / Kantaesitys / World Premiere

Emil Holmström, piano

 

Amy Beach (1867 – 1944): Sonat för violin och piano a-moll / Sonaatti viululle ja pianolle a-molli / Sonata for violin and piano A minor, op. 34, sats / osa / movement III “Largo con dolore” (1896)

Elina Vähälä, violin/viulu & Paavali Jumppanen, piano

 

Gösta Ågren (1936 – 2020): Stund & Sonett till tröst

Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation

 

Steve Reich (1936 – ): WTC 9/11 (2010), för stråkkvartett och ljudband / jousikvartetille ja ääniraidalle / for string quartet and tape
I. 9/11/01
II. 2010
III. WTC

Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello