Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra

Dir. / joht. / cond. Anna-Maria Helsing

 

Trad.: Jewish Prayer, solo

Tomas Djupsjöbacka, cello/sello

 

Wojciech Kilar (1932 – 2013): Orawa (1986), för stråkorkester / jousiorkesterille / for string orchestra

 

Giya Kancheli (1935 – 2019): Stilles Gebet (Silent Prayer) (2007), för violin, cello, elbas, vibrafon, stråkorkester och ljudband / viululle, sellolle, sähköbassolle, vibrafonille, jousiorkesterille ja ääniraidalle  / for violin, cello, electric bass, vibraphone, string orchestra and tape

Elina Vähälä, violin/viulu, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello, Marcus Söderström, elbas/sähköbasso/electric bass, Antti Suoranta, slagverk/lyömäsoittimet/percussion & Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra

 

Kristina Lugn (1948 – 2020): Du ska få ett panoramafönster

Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation

 

Edward Elgar (1857 – 1934): Introduction & Allegro, op. 47 (1905), för stråkkvartett och stråkorkester / jousikvartetille ja jousiorkesterille / for string quartet and string orchestra

Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello & Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra