Mikael Liikanen

Thanks to

Staden Jakobstad / Pietarsaaren Kaupunki
Svenska Kulturfonden
Suomen Kulttuurirahasto
KulturÖsterbotten
Konstsamfundet r.f.
Jakobstads Orkesterfond / Pietarsaaren Orkesterirahasto
Oy Strengberg Ab’s Stiftelse för Kulturella Ändamål
Musiikin Edistämissäätiö
Svenska Folkskolans vänner r.f.
Oskar Öflunds Stiftelse
UPM
Schauman Hall
Private donors

RUSK Business Group
Tom Nordström
Martin Granholm
Linda Kass
Anders Högberg
Jarl Sundqvist
Håkan Omars
Peter Roos 

Ulrica Grankvist-Nybacka

Jazzoo r.f.
Suoni ry
Pro Allegro r.f.