Musik från Sveriges huvudstad
Baroque Ostrobothnia och barocksångare från Yrkeshögskolan Novia framför instrumentalverk och vokalmusik ur Dübensamlingen. Samlingen är en av de viktigaste källorna till europeisk musik från 1600-talet, och dess mångfald återspeglar den internationella karaktären i Stockholms musikliv under den svenska stormaktstiden.
Musiikkia Ruotsin pääkaupungista
Baroque Ostrobothnia ja ammattikorkeakoulu Novian barokkilaulajat esittävät soitin- ja laulumusiikkia Düben-kokoelmasta. Kokoelma on yksi tärkeimmistä 1600-luvun eurooppalaisen musiikin lähteistä, ja sen monipuolisuus heijastelee Tukholman musiikkielämän kansainvälisyyttä Ruotsin suurvalta-ajalla.