”Pomp and Poetry”

 

Öppningskonsert / Avajaiskonsertti / Opening Concert

 

Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor
Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri /
Ostrobothnian Chamber Orchestra
Vasa stadsorkester / Vaasan kaupunginorkesteri / Vaasa City Orchestra

 

Johan Helmich Roman (1694–1758): ur Drottningholmsmusiken/Drottningholmsmusiken-sarjasta/ from Music for a Royal Wedding, BeRI 2 (1744), 6’

1. Allegro
15. Grave
23. Vivace

 

Sebastian Hilli (1990-): You Are the Earth Beneath You (Du är jorden under dig) – För sopran och orkester, baserad på texter från ”Röster ur tingen” (1923) av Kerstin Söderholm, utvalda och översatta från svenska till engelska av kompositören / Sopraanolle ja orkesterille, perustuu Kerstin Söderholmin teksteihin teoksesta ”Röster ur tingen” (1923), säveltäjän valikoimina ja kääntäminä ruotsista englanniksi / For soprano and orchestra, based on texts from ”Röster ur tingen” (1923) by Kerstin Söderholm, selected and translated from Swedish to English by the composer (2022–2023), 34’

Uruppförande / Kantaesitys / World Premiere

I I Walk in Dazzling Light
II I Fill in Stillness
III Sunshine Morning
IV Take Me Earth!
V You Are the Earth Beneath You
VI Rest

Anu Komsi, sopran/sopraano/soprano

 

Paus / Väliaika / Intermission

 

Anna Clyne (1980-): Pivot (2021), 5’

 

Jean Sibelius (1865–1957): ur Belsassars gästabud / Belsazarin pidoista / from Belshazzar’s Feast, JS 48 (1906), 11’

1. Alla marcia/Orientalisk procession/Itämainen kulkue/Oriental Procession
2b. Den judiska flickans sång/Vid älvarna i Babylon/Juutalaistytön laulu/The Jewish Girl’s Song

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano

 

7. Tempo sostenuto
4. Livets dans/Elämän tanssi Dance of Life

 

Peteris Vasks (1946-): Vientuļais eņģelis (”Lonely Angel”) – Meditation för violin och stråkorkester / Meditaatio viululle ja jousiorkesterille /Meditation for violin and string orchestra (1999/2006), 13’

Christian Svarfvar, violin/viulu

 

Sebastian Fagerlund (1972-): ur Klarinettkonsert / Klarinettikonsertosta / from Concerto for Clarinet and Orchestra (2006), 10’

Intermezzo II (Cadenza)
IV. Urbana

 Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet