More is more? 

Mångfald i musik, kultur och samhälle Vår naturs mångfald är hotad. På senare tid har även samhället präglats av ökad olikvärdighet. Upprätthållandet av ekologiskt och socialt hållbara verksamheter är vår tids största utmaning.  Vad är konstutövarens ansvar inför dessa utmaningar? Ska konstnären påvisa världens orättvisor eller borde hen vara så fri från miljöpåverkan som möjligt?…

Avslutningskonsert / Päätöskonsertti / Closing concert: Less is More – A Prayer

18.15 Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro) Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro   Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra Dir. / joht. / cond. Anna-Maria Helsing Jewish Prayer, solo Amalie Stalheim, cello/sello Wojciech Kilar (1932 – 2013): Orawa (1986), för stråkorkester / jousiorkesterille / for string orchestra Giya Kancheli (1935…

WTC – World To Come

John Adams (1947 – ): Roll Over Beethoven (2014) (arr./sov. Preben Antonsen), sats / osa / movement I, för två pianon / kahdelle pianolle / for two pianos Paavali Jumppanen, piano & Emil Holmström, piano  Molly Kien (1979 – ): A Confusion of Babel (2017), för stråkkvartett / jousikvartetille / for string quartet Festival Quartet: Elina Vähälä,…

Sorg och glädje

Rebecca Clarke (1886 – 1979): Passacaglia on an Old English Tune (1940-41), för altviolin och piano / alttoviululle ja pianolle / for viola and piano Andres Kaljuste, altviolin/alttoviulu/viola & Emil Holmström, piano  Colleen Clyne (1953 – 2008): Rest These Hands Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation Anna Clyne (1980 – ): Rest These Hands (2009), för violin / viululle /…

More is More – Boost

18.15 Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro) Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro OFFICIELL SPONSOR / VIRALLINEN SPONSORI / OFFICIAL SPONSOR: Tobias Broström (1978 – ): Arena (2004), för slagverk / lyömäsoittimille / for percussion Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion Franz Liszt (1811 – 1886): Pianosonat h-moll / Pianosonaatti h-molli / Piano Sonata in B minor…