En mångsidig och interaktiv kulturturné i din kommun/Monipuolinen ja interaktiivinen kulttuurikiertue kunnassasi

PROVA PÅ! / KOKEILE!
Stafetteckning/Piirustusviesti (Yrkesakademin i Österbotten)
Workshop i bildkonst/Kuvataiteen työpaja (Wava-institutet/-opisto)
Konstpyssel-station/Taide-askarteluasema (Yrkeshögskolan Novia)
Post-it brainstorming (SKAPA Jakobstadsregionen/SKAPA Pietarsaaren Seutu)
Instrumentprovning/Soitinten kokeilemista (Wava-institutet/-opisto)
Workshop i ordkonst/Sanataiteen työpaja (Wava-institutet/-opisto)

FRAMTRÄDANDEN / ESITYKSET
Musikframträdanden/Musiikkiesitykset (Wava-institutet/-opisto, Yrkesakademin i Österbotten)
11.00 & 12.00 Teater- och dansframträdanden/Teatteri- ja tanssiesitykset (Wava-institutet/-opisto, Yrkeshögskolan Novia)

UTSTÄLLNINGAR / NÄYTTELYT
Memetrancism examensutställning/lopputyönäyttely (Yrkeshögskolan Novia)
11.00 Invigning av utomhusmålning/Ulkomaalauksen avajaiset (Wava-institutet/-opisto)

DISKUSSIONSTILLFÄLLEN/KESKUSTELUTILAISUUDET
12.00 Kulturpolitik med lokalpolitiker / Kulttuuripolitiikkaa paikallispoliitikkojen kanssa (SKAPA Jakobstadsregionen/SKAPA Pietarsaaren Seutu)

Även kulturaktiviteter i Jakobstads centrum i samarbete med Jakobstads Citygrupp rf / Myös kulttuuritapahtumia Pietarsaaren keskustassa yhteistyössä Pietarsaaren Cityryhmä ry:n kanssa

Café/Kahvila
Strandis Smokehouse

Fritt inträde/Vapaa pääsy

Arr./Järj. Staden Jakobstad/Pietarsaaren kaupunki, Jakobstads Citygrupp rf/Pietarsaaren Cityryhmä ry, Jakobstads/Pietarsaaren Sinfonietta

Med reservation för ändringar/Muutokset mahdollisia