Mikael Liikanen

Campus Allegro 10

Kulturkvarteret Campus Allegro i Jakobstad är en smältdegel där kreativitet, företagsamhet, konst och kultur möts och förenas. Kvarteret som är beläget i Jakobstads absoluta kärncentrum är uppbyggt kring tre återupptäckta gator från 1700-talet och omges av byggnader från fyra århundraden. Byggnadsfasen av Campus Allegro pågick 2009-2013 och verksamheten inleddes redan under vårterminen 2011. Den toppmoderna konsertsalen Schaumansalen, som utgör hjärtat i Campus Allegro, invigdes i mars 2013. 

När Campus Allegro under läsåret 2022-2023 fyller 10 år firar aktörerna i och kring Campus det första decenniet i kvarteret med ett jubileumsår. Firandet inleds under höstterminen 2022 och sträcker sig över hela läsåret.